prezentacja w formie katalogu

Aby umożliwić łatwe przeglądanie Państwa oferty na stronach staramy się tak przygotować szablony, aby pokazywać propozycje w formie katalogów produktów, z możliwością wyboru i przejścia do bogatszego opisu wybranej oferty. Propozycje układają się w formie podobnej do typowych katalogów turystycznych.